هیئت روضة الحسین علیه السلام سامانه پیامکی هیئت برای دریافت انتقادات و پیشنهادات شما 30002351300003 http://navaye-bitab.ir 2019-10-18T16:38:10+01:00 text/html 2013-10-25T23:16:59+01:00 navaye-bitab.ir خادم هیئت اطلاعیه http://navaye-bitab.ir/post/15 <div align="justify"><b><font size="4">به اطلاع تمامی دوستان و زائرین محترم پایگاه اطلاع رسانی هیئت روضة الحسین علیه السلام می رساند که جهت دریافت صوت مراسمات هیئت می توانند به سایت اصلی هیئت به آدرس اینترنتی<br><br></font></b><div align="center"><font size="7"><b>&nbsp;<a href="http://bitab.info/" target="_blank" title="">www.bitab.info</a> <br></b></font></div><b><font size="4"><br></font></b><div align="left"><b><font size="4">مراجعه نمایند.</font></b><br></div><b><font size="4"><br><br></font></b><div align="left"><b><font size="4">باتشکر، خادمین هیئت مجازی روضة الحسین علیه السلام </font></b><br></div></div>